Wzory użytkowe

Osoba wskazująca długopisem na dokumentZajmujemy się ochroną prawną wzorów użytkowych. Nasze usługi obejmują m.in.: badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych oraz wydawanie opinii na temat zdolności rejestrowej wzorów użytkowych. Sporządzamy opinie i ekspertyzy oraz umowy licencyjne. 

Zgłaszamy wzory przemysłowe do ochrony prawnej w trybach: krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Prowadzimy również postępowania w sprawie wzorów użytkowych. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących wzorów użytkowych m.in. w sprawach związanych z ich unieważnieniem. Prowadzimy także postępowania sprzeciwowe.

Nasze usługi w zakresie ochrony prawnej wzorów użytkowych obejmują:

  • badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
  • wydawanie opinii nt. zdolności wzorów użytkowych,
  • opracowanie dokumentacji i zgłaszanie wzorów w trybie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, 
  • sporządzanie umów licencyjnych w zakresie wzorów użytkowych,
  • sporządzanie pism przedprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych do wzorów użytkowych, 
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi,
  • dokonywanie zmian w krajowych, europejskich i międzynarodowych rejestrach wzorów użytkowych.