Badania patentowe - Kancelaria patentowa Katarzyna Sas, Tyczyn

Ikona znaku towarowego

Znaki towarowe


Świadczymy usługi w zakresie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych. Udzielamy porad, sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz opracowujemy umowy licencyjne dla znaków towarowych.

Ikona żarówki

Wynalazki


Regulujemy kwestie związane z ochroną prawną wynalazków i wzorów użytkowych. Zapewniamy przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków. Prowadzimy również badania patentowe, w tym badania zdolności i czystości patentowej wynalazków.

Ikona pudełka

Wzory przemysłowe


Zajmujemy się ochroną międzynarodową przedmiotów prawa własności przemysłowej, w tym: wzorów przemysłowych. Prowadzimy badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych oraz wydajemy opinie na temat zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. 

Ikona człowieka wchodzącego po schodach

Wzory użytkowe


Specjalizujemy się w ochronie prawnej wzorów użytkowych Oferujemy m.in.: badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych oraz wydawanie opinii na temat zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. Sporządzamy opinie, ekspertyzy oraz umowy licencyjne. 

Ikona zeszytu i ołówka

Badania patentowe


Prowadzimy badania patentowe. Nasi doświadczeni rzecznicy sprawnie analizują bazy danych urzędów patentowych i organizacji międzynarodowych, wyszukując informacje niezbędne do ubiegania się o ochronę praw rozwiązań, takich jak: wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. 

Ikona człowieka siedzącego przy laptopie7

Kontakt


Kancelaria Patentowa Katarzyna Sas z siedzibą w Tyczynie zaprasza do kontaktu. Prowadzimy kompleksowe doradztwo w obszarze prawa własności przemysłowej
i intelektualnej. Prowadzimy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych i badania patentowe oraz przygotowujemy zgłoszenia do ochrony w Polsce i zagranicą.

O nas

Kancelaria patentowa Katarzyny Sas działa od 2012 roku w Tyczynie, w woj. podkarpackim. Oferujemy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej przedsiębiorcom i osobom fizycznym z całego kraju i zagranicy. 

Kancelaria prowadzona jest przez Katarzynę Sas - rzecznika patentowego, prawnika i profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3371) oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, nr wpisu 59627). Absolwentka: Aplikacji Rzecznikowskiej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim i Wydziału Prawa na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie specjalizuje się w krajowej, europejskiej międzynarodowej procedurze ochrony przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej. Autorka przewodnika z zakresu własności intelektualnej dla przedsiębiorców oraz kilkunastu kwartalników z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej skierowanych do przedsiębiorców prowadzi również szkolenia z prawa własności przemysłowej i intelektualnej, konferencje i warsztaty, jako trener.