Badania patentowe

Mężczyzna wskazujący palcem na dokumentProwadzimy badania patentowe, uwzględniające wyszukiwanie i analizę informacji patentowej. Oferujemy badanie czystości patentowej, stanu techniki i zdolności patentowej. Nasi doświadczeni rzecznicy sprawnie analizują bazy danych urzędów patentowych i organizacji międzynarodowych, wyszukując informacje niezbędne do ubiegania się o ochronę praw rozwiązań, takich jak: wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. 

Wykonywane przez nas badania patentowe dostarczają informacji na temat praw własności przemysłowej, posiadanych przez dany podmiot, a także dziedzin techniki, jakich dotyczącą zgłoszone do ochrony wynalazki podmiotów konkurencyjnych. Pozwalają również uzyskać ustalić, czy i gdzie dany wynalazek jest opatentowany.

Poza badaniem czystości patentowej, oferujemy również badanie zdolności patentowej, pozwalające na ocenę szans dla wynalazku na uzyskanie patentu. Badania zdolności patentowej wykonujemy na poziomie wiedzy o zasięgu międzynarodowym. 

Świadczone przez nas usługi w zakresie badań patentowych obejmują: 

  • prowadzenie badań zdolności patentowej, pozwalających na ocenę szans na uzyskanie ochrony patentowej rozwiązania,
  • prowadzenie badań czystości patentowej, umożliwiających weryfikację, czy wprowadzenie na rynek danego wynalazku nie spowoduje ryzyka naruszenia praw wyłącznych,
  • prowadzenie badań stanu techniki,
  • prowadzenie badań z zakresu ochrony patentowej.