Katarzyna Sas Rzeszów patenty znaki towarowe i wspólnotowe rzecznik 2017-10-24T08:45:43+00:00

W myśl art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej o ochronie Własności Przemysłowej z 20.03.1883 r. przedmiotem własności przemysłowej są patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczania pochodzenia towarów, topografia układów scalonych oraz problemy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy profesjonalną i fachową pomoc prawną w sprawach własności przemysłowej w trybie krajowym przed UPRP oraz międzynarodowym przed EUIPO, WIPO i EPO.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych;

• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków;

• prowadzenie badań patentowych w tym badań zdolności i czystości patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, badań zdolności rejestrowej znaków towarowych

• reprezentację podmiotów krajowych i zagranicznych oraz pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO;

• prowadzenie spraw spornych;

• utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej;

• korespondencja z rzecznikami patentowymi krajów europejskich i poza europejskich w zakresie rozszerzenia ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych, użytkowych i znaków towarowych

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:

• badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych;

• konsultacje, porady prawne, opinie prawne;

• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych w trybie krajowym do UPRP, wspólnotowym do EUIPO i zagranicznym do WIPO;

• postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP (sprzeciwy, unieważnienia, wnioski o przywrócenie terminu i o ponowne rozpatrzenie);

• pomoc prawną  przy naruszeniach praw wyłącznych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:

• badania zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

• konsultacje, porady prawne, opinie prawne;

• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych w trybie krajowym do UPRP, wspólnotowym do EUIPO  i zagranicznym do WIPO;

• postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP;

• pomoc prawną  przy naruszeniach praw wyłącznych (listy ostrzegawcze, wezwania przedsądowe).

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:

• badania zdolności i czystości patentowej;

• konsultacje, porady prawne, opinie prawne;

• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych w trybie krajowym do UPRP  i zagranicznym do WIPO (procedura PCT/EPO);

• postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP;

• pomoc prawną  przy naruszeniach praw;

• pomoc prawną przy uzyskaniu ochrony międzynarodowej wzorów i wynalazków, w tym konsultacje i prowadzenie postępowania z udziałem kancelarii zagranicznych.

KANCELARIA PATENTOWA

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Działalność Kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, prowadzanie badań zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, badań patentowych, przygotowywanie zgłoszeń do ochrony w Polsce i zagranicą znaków towarowych, wynalazków i wzorów przemysłowych.
Kancelaria specjalizuje się w ochronie międzynarodowej przedmiotów prawa własności przemysłowej tj. uzyskania ochrony prawnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce (Urząd Patentowy RP), w Unii Europejskiej (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante) oraz poprzez Biuro Międzynarodowe WIPO w innych krajach świata.

Kancelaria zajmuje się również doradztwem z zakresu prawa patentowego, szkoleniami i warsztatami z własności przemysłowej i intelektualnej.

Kancelaria współpracuje z zagranicznymi kancelariami patentowymi w zakresie rozszerzania ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych m.in w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, w krajach Unii Europejskiej oraz w wielu krajach świata.

KANCELARIA PATENTOWA

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Działalność Kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, prowadzanie badań zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, badań patentowych, przygotowywanie zgłoszeń do ochrony w Polsce i zagranicą znaków towarowych, wynalazków i wzorów przemysłowych.
Kancelaria specjalizuje się w ochronie międzynarodowej przedmiotów prawa własności przemysłowej tj. uzyskania ochrony prawnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce (Urząd Patentowy RP), w Unii Europejskiej (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante) oraz poprzez Biuro Międzynarodowe WIPO w innych krajach świata.

Kancelaria zajmuje się również doradztwem z zakresu prawa patentowego, szkoleniami i warsztatami z własności przemysłowej i intelektualnej.

Kancelaria współpracuje z zagranicznymi kancelariami patentowymi w zakresie rozszerzania ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych m.in w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, w krajach Unii Europejskiej oraz w wielu krajach świata.

O MNIE

mgr Katarzyna Sas, rzecznik patentowy, jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3371) oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, nr wpisu 59627).

ABSOLWENTKA:

• Aplikacji Rzecznikowskiej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

• Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim

• Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie

Ponadto prowadzi szkolenia z prawa własności przemysłowej i intelektualnej, konferencje i warsztaty jako trener. Jest autorką – przewodnika z zakresu własności intelektualnej dla przedsiębiorców oraz wielu artykułów z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej skierowanych do przedsiębiorców.

Katarzyna Sas Rzeszów patenty znaki towarowe i wspólnotowe rzecznik - image O-Mnie on http://kancelariasas.pl

O MNIE

mgr Katarzyna Sas, rzecznik patentowy, jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3371) oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, nr wpisu 59627).

ABSOLWENTKA:

• Aplikacji Rzecznikowskiej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

• Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim

• Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie

Ponadto prowadzi szkolenia z prawa własności przemysłowej i intelektualnej, konferencje i warsztaty jako trener. Jest autorką – przewodnika z zakresu własności intelektualnej dla przedsiębiorców oraz wielu artykułów z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej skierowanych do przedsiębiorców.

Katarzyna Sas Rzeszów patenty znaki towarowe i wspólnotowe rzecznik - image O-Mnie on http://kancelariasas.pl

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości można się ze mną skontaktować bezpośrednio ze strony internetowej, wypełniając poniższy krótki formularz.
Zapraszam do kontaktu, żaden e-mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości można się ze mną skontaktować bezpośrednio ze strony internetowej, wypełniając poniższy krótki formularz.
Zapraszam do kontaktu, żaden e-mail nie pozostanie bez odpowiedzi.